บริษัทพวงแสง เอ็นเตอร์ไพรส์  จำกัด

บริษัทพวงแสง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งกิจการตั้งแต่ปีพ.. 2490 โดยดำเนินธุรกิจหลักเป็นการผลิตซองจดหมายเป็นเจ้าแรก ๆ ของเมืองไทย จนถึงปัจจุบันทางบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งนำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัย วัตถุประสงค์เพื่อผลิต และให้บริการซองจดหมายที่มีความหลากหลายตรงความต้องการของลูกค้า และคุณภาพดีเหนือความคาดหวังของผู้ใช้ ประสบการอันยาวนานด้านซองจดหมายกว่า 60 ปีเป็นสิ่งที่การันตีความพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 

     
  

 

 
 
Copyright © 2017 puangsang.com All rights reserved