หากท่านต้องการ
 
• ซองจดหมายหรือซองเอกสาร ที่พิมพ์โลโก้บริษัท หรือ งานโฆษณาบนซอง เรารับพิมพ์ซองจดหมาย
ตั้งแต่ 1 สี ถึง 6 สี โดยเครื่องพิมพ์ซองอัตโนมัติ หรือเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต
• ซองที่มีเจาะหน้าต่าง,ปั้มนูน, ปั้มฟอยด์ทอง, เคลือบพลาสติก ,เจาะตาไก่ ฯลฯ
• ซองที่ขนาดและรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากซองมาตรฐาน
• ซองทำจากกระดาษพิเศษที่ไม่มีในท้องตลาด
 
ทางบริษัทสามารถผลิตตามรูปแบบ และ ขนาดตามที่ลูกค้าสั่งทำได้ตามความต้องการ
กรุณาติดต่อทางบริษัทพวงแสงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อสอบถามรายละเอียด
 

  

 

 

 
 
Copyright © 2017 puangsang.com All rights reserved